Skip links

AR Shelving získal certifikáciu troch medzinárodných štandardov.

AR Shelving úspešne získal prostredníctvom Lloyds Certifikácie ocenenia Manažmentu environmentálneho systému (UNE-EN-ISO 14001), Kvality (UNE-EN-ISO 9001) and Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Standard OHSAS 18001).

Minulý február AR Shelving získal certifikát v Manažmente environmentálneho systému UNE-EN-ISO 14001: 2004. Bol to jeden z našich cieľov v tohto roka: získať certifikáty troch medzinárodných štandardov.

Dosiahli sme plnú integráciu už v existujúcom Systéme Manažmentu Ochrany a Kvality a ich doplnenie a posilnenie.
Okrem iných environmentálnych výhod bude optimalizované riadenie zdrojov a odpadu. Výsledné negatívne vplyvy na životné prostredie sa znížia, ako aj riziká spojené s náhodnými situáciami.

Úspech sme dosiahli vďaka snahe celého AR Shelving tímu. Bez týchto ľudí by bolo takmer nemožné dosiahnuť Manažment systému Kvality, Prostredia a Bezpečnosti.

Grupo Arania news

Do you want to know the latest news about the group we are part of?