Skip links

Expansion of the AR Shelving production center in Slovakia

AR Shelving finišuje práce na svojej expanzii vo svojej fabrike Technometal na Slovensku.

Dve nové haly vo veľkosti 2000 m2 budú otvorené v marci 2018. AR Shelving Pripravuje implementáciu nových strojov a zavádza nové zdokonalené techniky. Zdvojnásobí výrobnú kapacitu rady produktov Stabil a Stocker – produkty najvyššej kvality s výrazným rastom na trhu za posledné roky.

Touto cestou AR Shelving prispôsobí svoje výrobné kapacity na zvýšenie predaja a v roku 2018 bude možné dosiahnuť 2 000 000 regálových systémov.

Väčšina tohto objemu je už záväzne pripravená a prisľúbená našim partnerom, vedúcim a globálnym DIY reťazcom, vďaka ktorým sa dostávame na prvé priečky na európskom trhu.

Grupo Arania news

Do you want to know the latest news about the group we are part of?