Skip links

AR Shelving zefektívňuje spotrebu energie

Spoločnosť AR Shelving potvrdzuje svoj záväzok k environmentálne zodpovednej firemnej kultúre implementáciou potrubia pre zemný plyn, ktorý je okrem vysokej výhrevnosti aj potrebným fosílnym palivom, ktoré znečisťuje životné prostredie najmenej. Je to čistá energia, ktorá redukuje uvoľnenie znečisťujúcich plynov do atmosféry.

Od apríla 2021 sme zjednotili doteraz používané palivá, ako sú  plynového oleje a propán, ktoré sme používali na výrobné procesy ale aj na vykurovanie zariadení a nahradili ich zemným plynom. Týmto spôsobom zaručujeme nepretržitú dodávku energie a znižovanie nákladov na údržbu.

Okrem toho prispievame k čistejšiemu pracovnému prostrediu pre našich pracovníkov, keďže zemný plyn spaľuje ďaleko čistejšie, ako predošlé energie. Obsahuje 95 % metánu a neuvoľňuje pevné častice. Navyše vďaka prchavosti jeho častíc nezostávajú impregnované v prostredí, takže nehrozí ich vdýchnutie, úraz, prípadne explózia.

Tento krok bol zaradený do projektu pomoci na úsporu energie a efektívnosti v MSP a veľkých podnikoch v priemyselnom sektore, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) riadený Inštitútom pre diverzifikáciu a úsporu energie (IEDS) , účtovaný Národnému fondu energetickej efektívnosti, s cieľom dosiahnuť čistejšie a udržateľnejšie hospodárstvo.

„Spoločnosti musia mať pozitívny vplyv na svoje životné prostredie. Ak nie, nie je to udržateľné,“ povedal Eric Arana, prezident skupiny Arania.

Správy skupiny Grupo Arania

Chcete vedieť najnovšie správy o skupine, ktorej sme súčasťou?