Skip links

AR Shelving sa stáva hlavným referenčným predajcom pre Sodimac International.

Ubehlo dlhých 6 rokov, odkedy AR Shelving začal plne spolupracovať s obchodnou DIY sieťou Sodimac.

Vďaka otvoreniu prevádzky dcérskej spoločnosti v Čile, s permanentnými zásobami určených pre tradičný a internetový predaj, vývoj a rast produktov a najmä nášho vplyvu v Južnej Amerike bol každým dňom lepší.
Momentálne je AR Shelving hlavným dodávateľom v celej Južnej Amerike, kde obchodný reťazec Sodimac operuje. Priamo predávame do Čile / Peru / Kolumbie / Uruguaju / Brazílie / Argentíny a Mexika.

Tento pozitívny výsledok je odzrkadlením tvrdej práce nie len na marketingovej úrovni, ktorá je jedným z najdôležitejších predajných faktorov, ale aj zásluhou obchodného oddelenia, ktoré svojimi návštevami vo všetkých obchodoch siete Sodimac poskytovalo školenie ohľadom produktových tried a procesov. Minulý rok Sodimac spustil B2B katalógový predaj. Tento krok nám otvoril dvere pre vývoj v oblasti výrobkov s pridanou hodnotou na priemyselné účely vo vštkých obchodných reťazcoch siete Sodimac.

Podľa slov Ivana Nassera, zodpovedného pre reklamu a obchod Južnej Ameriky: „Predstavenie produktov školením priamo na mieste obchodov je kľúčom úspechu AR Shelving v reťazci Sodimac. Ak to spojíme s najviac kompletným B2B katalógom, stávame sa najlepšími partnermi pre vývoj skladového priemyslu a obchodu.“

Na fotografiách nájdete niekoľko príkladov vynikajúceho vzťahu medzi našimi a obchodnými zástupcami reťazca Sodimac.

Grupo Arania news

Do you want to know the latest news about the group we are part of?