Skip links

Aktuálna situácia v DIY sektore (part III)

Zdá sa, že rok 2022 bude rokom veľkej neistoty. Aby sme pochopili celú situáciu a všetky kľúčové aspekty a dopady jej vývoja, požiadali sme nášho obchodného riaditeľa o jeho názor.

Ahoj Iñaki, aká je všeobecná situácia v sektore DIY a ktorým finančným problémom bude musieť AR Shelving čeliť v roku 2022?

Sektor DIY je stále rastúcim odvetvím s veľkými priemyselnými očakávaniami našej budúcnosti. Rád by som vás oboznámil s  niektorými údajmi prevzatých zo štúdie „Global Home Improvement Report 2021“ o hlavných DIY trhoch, ktoré v septembri minulého roka zverejnila spoločnosť Hima v spolupráci s AFEB:

  • Napriek výraznému vplyvu COVID-19, dosiahol sektor DIY v roku 2020 obrat 701 000 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 13,8 % v porovnaní s rokom 2019. To všetko sa udialo na pozadí poklesu globálneho HDP o -1,4 %
  • Severná Amerika a Európa spolu tvoria približne 88 % tohto trhu (61 % a 27 %), hoci predstavujú iba 16 % svetovej populácie.
  • USA mali v roku 2020 najvyššie priemerné výdavky v sektore DIY na obyvateľa v hodnote 1 163 EUR. To je o 19,65 % viac ako v roku 2019.
  • Približne 82,5 % celosvetového DIY je sústredených iba v 8 krajinách: USA, Nemecko, Japonsko, Kanada, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Austrália a Taliansko.
  • Top 10 maloobchodných predajcov na celom svete sú: Home Depot (USA), Lowe’s (USA), Adeo (Francúzsko), Kingfisher (UK), Menards (USA), Bunnings (Austrália), Ace Hardware (USA), OBI, Bauhaus (Nemecko ) a Sodimac (Čile).

Z tejto štúdie môžeme zo strategického hľadiska zdôrazniť nasledujúce závery:

DIY je sektorom s vysokým rastom a vysokými investíciami v čoraz neistejšom globálnom prostredí. Nové trendy, ako je teleworking a cocooning („vylepšenia domácností“), povzbudzujú našich zákazníkov k investovaniu do produktov vhodných do domácnosti a interiéru.

Napriek veľkej diverzifikácii spoločnosti AR Shelving, z hľadiska distribútorov a trhov, sa náš predaj z 80 % zameriava na európsky kontinent. Avšak najväčší potenciálny trh na svete je v USA. Celkový objem trhu aj jeho pridaná hodnota znamenajú, že rozvojový potenciál našej spoločnosti na najbližšie roky je stále veľmi vysoký.

Odvetvie DIY ponúka pre AR Shelving mnoho príležitostí a možností, ako pokračovať v raste a upevňovaní svojho obchodného modelu. Na druhej strane, konkrétna pozícia AR Shelving v tomto sektore je neprekonateľná: Minulý rok sme založili našu americkú dcérsku spoločnosť „AR USA“ a od júna sa tam presťahuje náš kolega Ales Cantera, aby celkový projekt a jeho vývoj posunul na vyššiu úroveň.

Na druhej strane som hrdý na to, že AR Shelving úzko spolupracuje so 6 z 10 najvýznamnejších svetových obchodných reťazcov spomenutých v štúdii. Chcel by som však poukázať na krehkosť tejto analýzy. Štúdia, ktorú sme práve videli, odzrkadľuje údaje z roku 2020, z roku, ktorý nepochybne zaznamenal veľmi priaznivé investície do domácností vzhľadom na nedostatok mobility spôsobený pandémiou. Tento priaznivý rastový trend bol však v posledných mesiacoch negatívne ovplyvnený.

Mohol by ste nám poskytnúť viac informácií o tom, akými zmenami prechádza aktuálny dopyt?

Samozrejme. Počas roku 2020 a väčšinu času z roku 2021 zaznamenala spoločnosť AR Shelving nárast dopytu o viac ako 20 %.

Chápeme, že tento „náhly“ dopyt, do značnej miery spôsobený veľkým množstvom času, ktorý naši zákazníci strávili vo svojich domácnostiach, bude mať skôr či neskôr tendenciu sa stabilizovať.

Ak chcete urobiť kvalitnú analýzu, musíme sa pozrieť na údaje. Jedným z príkladov je vývoj obratu najväčšieho svetového reťazca pre DIY: HOME DEPOT Nižšie uvedená tabuľka ukazuje odchýlky v obrate za štvrťrok v porovnaní s predchádzajúcim rokom

Home Depot neprestal rásť ani jeden štvrťrok od vypuknutia pandémie u marca 2020. Medziročný rast jednoducho prekročil 20 % (v druhom štvrťroku 2021 vzrástol na 32 %).

Posledné dva štvrťroky 2021 však ukazujú zreteľné spomalenie dopytu, ktorý sa síce v USA stále blíži k dvojcifernému rastu, no v niektorých európskych krajinách už úplne stagnuje.

A čo je príčinou tohto spomalenia?

Existuje mnoho príčin, ktoré môžu ovplyvniť konečný dopyt po produktoch. Už sme predpovedali, že ústup z pandémie povedie k zvýšeniu výdavkov na cestovanie a voľný čas, ktoré boli v posledných mesiacoch veľmi obmedzené. Pandémia sa však predĺžila šiestou vlnou nového variantu Omicron a na rozdiel od predchádzajúcich vĺn sa dopyt spomalil. Je to spôsobené najmä novou premennou, ktorú by sme si mali určite viac všímať: INFLÁCIA

Jednou z hlavných príčin stagnácie dopytu je vysoká inflácia, vďaka ktorej DIY trh v posledných mesiacoch výrazne trpí. 2 hlavné výrobné vstupy spoločnosti AR Shelving, oceľ a drevo, zaznamenali za posledný rok dvojnásobné náklady. To viedlo k priemernému zvýšeniu spotrebiteľskej ceny (RRP) našich produktov približne o 30 %.

K tomu musíme pripočítať vysokú všeobecnú mieru inflácie, ktorá ovplyvňuje najväčšie ekonomiky na našich cieľových trhoch: V USA bola decembrová inflácia nad 7 %, v Španielsku 6 % a na hlavných trhoch eurozóny, Veľkej Británii a Nemecku až 5 %.

Nesmieme zabúdať, že inflácia je pre spotrebný tovar veľmi negatívna, ako aj regresívna. Príjem zamestnancov sa znižuje a tým aj ich kúpna sila.

Aká je cenová prognóza na najbližšie mesiace?

Vývoj cien budúceho roka je veľmi neistý, aj keď z krátkodobého hľadiska neexistujú žiadne ukazovatele, ktoré by naznačovali pokles cien.

Trh s oceľou je v súčasnosti veľmi obmedzený v ponuke, čo znamená, že ceny zostanú stabilné aj napriek spomaleniu, ktoré automobilový sektor zažíva od konca roku 2021. Na druhej strane trh s drevom zjavne nepostačuje na uspokojenie dopytu a hlavní dodávatelia hrozia ďalším zvyšovaním cien.

Podľa môjho názoru si musíme z dlhodobého hľadiska zvyknúť na prostredie vysokých cien s malými úpravami trhu.

V najbližších mesiacoch by sme mali očakávať pokles jednotkových predajov, aj keď veľký nárast nákladov a cien za posledný rok zabezpečí stabilný rast obratu. Inými slovami, predáme menej kusov ako v roku 2021, no za vyššiu priemernú cenu.

Existujú nejaké ďalšie kľúčové faktory, ktorým by sme mali tento rok venovať pozornosť?

Mali by sme aktívne a pozorne sledovať, ako sa menia nasledujúce premenné:

  • Úrokové sadzby a ekonomické stimuly:

Chcel by som vyzdvihnúť 2 obrázky „The Economist“, medzi ich vydaniami nie je viac ako 2 roky:

FED (US Federal Reserve) už varoval, že v roku 2022 zvýši sadzby až trikrát, aby spomalil infláciu a tiež zníži svoj mesačný stimulačný program o 30 miliárd dolárov, čo je dvakrát viac, ako sa plánovalo. Zbohom ekonomickým stimulom. Čo urobí Európska centrálna banka, sa uvidí. Doposiaľ sa zdráhala škrtať a tvrdila, že inflácia je dočasná. Pretrvávajúca inflácia ju prinúti konať a možno čoskoro. Nezabúdajme, že zvýšenie úrokových sadzieb spolu s ukončením ekonomickej stimulácie môže byť poslednou ranou pre spomalenie ekonomiky.

  • Energická kríza: Ceny energií v Európe sú rekordne vysoké. Vážne sú ohrozené nielen domácnosti, ale aj výrobné náklady v mnohých odvetviach.
  • Politické napätie na Ukrajine: Tento bod má okrem mnohých iných veľké dôsledky na predchádzajúci. Je to nepochybne jedna z najrelevantnejších noviniek roka. Dúfajme, že sa situácia vráti do normálu a diplomacia zvíťazí.

Na záver by som chcel otvoriť dvere optimizmu. Súčasná situácia na trhu je asi najneistejšia, akú sme kedy poznali. Existuje mnoho veličín, ktoré ohrozujú ekonomickú obnovu a vďaka nim je strategické rozhodovanie čoraz zložitejšie.Spoločnosť AR Shelving zaujala konkrétny a presný postoj , aby mohla čeliť týmto výzvam.  Máme vysoko talentovaný, skúsený a angažovaný tím, máme jednu z najlepších distribučných sietí v danom sektore, ktorý je veľmi diverzifikovaný a globálny (viac ako 40 krajín). Máme najlepší výber produktov na trhu, ktorý sa v najbližších mesiacoch rozšíri o 4 nové produktové rady. A nakoniec, máme oporu skvelej organizácie: Arania Group.

Správy skupiny Grupo Arania

Chcete vedieť najnovšie správy o skupine, ktorej sme súčasťou?