Skip links

TRH S VÝROBKAMI PRE DOMÁCICH MAJSTROV A VYLEPŠENIE DOMÁCNOSTÍ V EURÓPE ČELÍ BEZPRECEDENTNEJ KRÍZE DODÁVOK (Časť 2)

Po záujme, ktorý medzi našimi spolupracovníkmi vyvolal posledný rozhovor o “kríze v oblasti surovín”, neustále dostávame množstvo otázok o tom, ako sa situácia na trhu vyvíja.

Existuje veľa neistoty, nepresných a nepravdivých informácií ohľadom spomínanej témy, a preto sme sa rozhodli s vami podeliť o našu víziu a pohľad na danú problematiku. Preto sme opäť pozvali nášho obchodného riaditeľa Iñakiho Bringasa, aby nám poskytol viac informácii z prvej ruky:

 

 

Dobré popoludnie Iñaki, mohol by si nám, prosím, poskytnúť aktuálne informácie o tom, ako sa vyvíja všeobecná situácia ohľadne materiálu a surovín?

Dobrý deň, naposledy keď sme sa rozprávali, bola situácia trochu chaotická, najmä s hlavnými vstupmi ako je oceľ, drevo, doprava, energia… ktorej výsledok bol nekonečný rast cien.

V tomto čase môžeme povedať, že ceny sú na svojom historickom maxime.

Napríklad, oceľ valcovaná za studena, hlavný vstup pre našu výrobu, dosiahla hodnotu 1,320 € / MT. V minulom roku bola cena priemerne 500 € / TM., čo predstavuje medziročný nárast až + 164%.

Každý mesiac narastala cena ocele o + 100 € / TM až do júna 2021. Odvtedy je cena stabilná až dodnes.

Podobný osud pocítilo aj drevo a to HDF aj drevovláknité dosky a DTD drevotrieskové dosky. Ceny v posledných rokoch boli pomerne stabilné: € 250 / M3 základ, ale v posledných mesiacoch sme cena stúpla až na € 500 / M3. To predstavuje medziročný nárast až 100%.

Podobne aj ropa, energie a taktiež aj námorná doprava sú na svojich historických maximách.

 

 

Môžeme si myslieť, že to najhoršie sa skončilo a situácia by sa mala z krátkodobého hľadiska relatívne zlepšiť?

Ako sme povedali naposledy, nemáme krištáľovú guľu a predpovedať zlepšenie z našej strany by bolo veľmi riskantné.

Čo môžeme urobiť, je analýza tejto momentálnej situácie:

 

TRH OCELE:

Musíme sa sústrediť na ponuku aj dopyt.

V súčasnosti je ponuka veľmi obmedzená:

  • 6. EÚ oznámila predĺženie ochranných opatrení na dovoz výrobkov z ocele o ďalšie 3 roky.

Toto opatrenie má vplyv na dovoz ocele z krajín ako Čína a Rusko.

Obmedzuje to dostupné kapacity v Európe na nasledujúce 3 roky a chráni ceny európskych oceliarní.

  • Čína odmietla podporu vývozu ocele:

Spôsobilo to zmenu paradigmy: ovplyvnilo to cestu od vývozcu k priamemu dovozcovi.

Týmto činom zamedzili vrátenie daní od 12 do 15 %.

  • Dovoz z Indie zdvojnásobuje kvóty pridelené EÚ v treťom štvrťroku.

Po nedávnom otvorení nového kvótového obdobia čaká na pridelenie v európskych prístavoch viac ako 300 000 MT ocele. Viac ako dvojnásobok priradenej kvóty. To znamená, že pokiaľ odložia pridelenie na ďalší štvrťrok, oceľ bude dovezená s 25% navýšením cla.

  • Nový vývoz ocele z Ruska s 15% navýšením

Rusko chce znížiť svoj vývoz ocele, preto bude všetok vývoz od 1. Augusta s 15% navýšením.

  • EÚ prešetruje uplatňovanie novej colnej sadzby na pozinkované zvitky ocele tureckého a ruského pôvodu:

Európska komisia (EK) 24. Júna ohlásila začatie vyšetrovania dovozu tepelne spracovaných  zinkovaných zvitkov ocele (BGC) z Turecka a Ruska. Môže to vyústiť k znižovaniu dodávok ocele na nasledujúci rok. Ak to bude možné, môže to ďalej znížiť dodávky na budúci rok.

  • Zníženie emisií CO2:

EÚ zverejní environmentálny návrh koncom júla 2021. Emisie z oceliarní musia do roku 2030 znížené o 50%.

To predstavuje mnohomiliónové investície pre európske firmy, ktoré už začínajú oznamovať zmeny CO2 vo svojich cenách. Vzhľadom na tento faktor sa preto očakáva dodatočné zvýšenie ceny ocele.

Okrem všetkých vyššie uvedených informácií však musíme spomenúť udalosť, ktorá, hoci je dočasná, bude mať vážne krátkodobé účinky:

  • Tragédia záplav v západnom Nemecku:

Podľa zverejnení informácií spôsobili záplavy v Európe poškodenie približne 80 000-100 000 ton ocele, čo má výrazné dôsledky pre dodávateľský reťazec.

Mnohé zdroje z priemyselného odvetvia sa domnievajú, že budúci mesiac bude nedostatok materiálu.

Na záver: Dodávka ocele v Európe je a bude stále viac obmedzená. Geopolitika je v týchto záležitostiach stále dôležitejšia a všetky krajiny sa pokúšajú chrániť a udržiavať suroviny pre rozvoj svojich vnútorných trhov.

Je riskantné tvrdiť a  očakávať, že ceny budú klesať s toľkými obmedzeniami zo strany ponuky. Bude potrebné sledovať, vývin dopytu. Napríklad, už 2 mesiace klesá dopyt automobilov, motivovaný kúpnou silou vodičov, a napriek tomu boli ceny zachované.

Je pravdepodobné, že tento proces môže spôsobiť opätovný dopyt po automobiloch a ich zvyšovanie cien v najbližších mesiacoch.

 

TRH DREVA:

Začiatkom roku 2020 sme videli, ako ceny drevených dosiek začali exponenciálne rásť. Tieto zvýšenia boli spôsobené dvoma faktormi: vysoký dopyt zo strany nábytkárskeho priemyslu a obmedzené ponuky v Európe v dôsledku silného dovozu z USA v dôsledku kolapsu jeho hlavného zdroja dodávok: Kanady.

V súčasnosti čelíme zákazu vývozu guľatiny zo strany Ruska. Celé odvetvie je znepokojené nedostatkom, ktoré môže toto opatrenie spôsobiť.

Ak sa tak stane, okrem priameho vplyvu (strata dovozu 3,6 milióna ton guľatiny) bude nepriamym dôsledkom to, že sa prerušia dodávky do Číny, ktorá je vývoznou destináciou číslo jeden pre ruské guľatiny. Čína bude nútená hľadať alternatívne zdroje pre túto kľúčovú surovinu. V skutočnosti už za posledných niekoľko mesiacov výrazne zvýšil počet zásielok európskej guľatiny.

V tomto prípade jediný záver, ktorý môžeme vyvodiť, je ešte pesimistickejší ako ten predchádzajúci. Trh s drevom bude v nasledujúcich mesiacoch zložitý a dovolím si tvrdiť, že potrvá roky. Je to sektor vysokého dopytu, ovplyvnený rôznymi ochrannými opatreniami, ktoré majú veľký dopad na faktor udržateľnosti.

 

 

Akú stratégiu dodržiava spoločnosť AR Shelving, aby dokázala čeliť všetkým týmto ťažkostiam?

Spoločnosť AR Shelving sa od začiatku krízy rozhodla nasledovať stratégiu záruky dodávok: nákup za trhovú cenu pre zabezpečenie potrieb našich partnerov.

Keď sa na to pozerám spätne, bola to správna stratégia, pretože sme videli mnoho spoločností v tomto sektore, ktoré kvôli zvýšeniu cien paralyzovali nákupy a nakoniec sa im nepodarilo dodávať načas a dodávať vôbec.

V najhoršej materiálovej kríze vôbec, mala celá naša distribúcia AR Shelving  produkty vo všetkých predajniach.

Naša stratégia je a zostane rovnaká: vyjednávať za najlepších možných podmienok, ale vždy s vedomím, že zákaznícky servis a predaj je na prvom mieste.

Naše cenníky sme aktualizovali transparentným a objektívnym spôsobom na základe skutočných nárastov nákladov. Rád by som využil túto príležitosť a vyslovil všetkým zákazníkov a partnerom poďakovanie za dôveru, ktorú do nás vložili, za pochopenie náročnosti situácie a za podporu pri aktualizácii cien.

Pokračujeme v dobrej práci, aby sme mohli naďalej rásť a očakávame, že budúci rok bude tiež plný noviniek, ktoré vám predstavíme už čoskoro.

Pozdravujem vás a užite si letné prázdniny a dovolenky.

Správy skupiny Grupo Arania

Chcete vedieť najnovšie správy o skupine, ktorej sme súčasťou?